Оборудване на линейката

Линейката разполага с пълно обoрудване -носилка, инвалиден стол.

2